ปัจจัยในการกำหนดราคาขายของสินค้า

ปัจจัยในการกำหนดราคาขายของสินค้า นั้นก็ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวแปรที่สำคัญอย่างมากในการ กำหนดราคาขายของ หรือขายสินค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญเลยก็ว่าได้ครับ ถ้ากำหนดราคาได้อย่างดีแล้วล่ะก็อาจจะทำให้ยอดขายของคุณ พุ่งขึ้นอย่างมากอีกด้วย สิ่งสำคัญในการตั้งราคาที่ทำให้ยอดขายดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเท่านั้น แต่เราต้องรู้หลักจิตวิทยาว่าจะนำเสนอราคาอย่างไรให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้

ปัจจัยในการกำหนดราคาขายของสินค้า

การตั้งราคา นับเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการต่อการกำหนดระดับราคาของสินค้าก่อนวางจำหน่ายให้มีความเหมาะสมต่อปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านอื่น ๆ โดยทั่วไปมีหลักการเบื้องต้นในการตั้งราคามีดังนี้ ตั้งตามต้นทุน โดยคิดต้นทุนบวกกำไร ราคาขายต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย + กำไรที่ต้องการ ตั้งตามลูกค้า โดยยึดความต้องการของตลาดเป็นเกณฑ์ ซึ่งในแต่ละตลาดจะแตกต่างกันตามลักษณะตลาด เช่น การตั้งราคาในตลาดผูกขาด หรือการตั้งราคาในตลาดผู้น้อยน้อยราย หรือการตั้งราคาในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตั้งตามคู่แข่งการตั้งราคาโดยมุ่งพิจารณาที่การแข่งขัน เป็นวิธีการที่นักการตลาดเห็นความ สำคัญของคู่แข่งขันมากกว่าความสำคัญของความต้องการของตลาดและต้นทุน ลักษณะ ราคาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ระดับราคา ไม่จำเป็นต้องเท่าเทียมกับคู่แข่งขัน อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้

เท่าที่ผมสังเกตุหลายๆธุรกิจนะครับ สินค้าที่ขายได้จำนวนเยอะ เป็นสินค้าประเภทค้าปลีกกำไรจะอยู่ที่ 10-20% ถ้าเป็นสินค้าที่ขายได้ปริมาณน้อย จะอยู่ที่ 20-30% ทั้งนี้ต้องสำรวจตลาดให้ดีว่าราคาทั่วไปเขาตั้งกันเท่าไร ต้องถูกกว่าร้านใหญ่เล็กน้อย แต่ผมว่าขายถูกเอาลูกค้าไว้ก่อนให้คนรู้จักเรามากๆ และอัพราคาพร้อมเซอร์วิสที่ดีจะดีกว่าครับ อย่างน้อยต้องไม่ขาดทุนครับ ซึ่งต้องพิจารณาต้นทุนให้รอบด้าน ไม่ว่าจะค่าสินค้าเอง ค่าขนส่ง ค่าเสียโอกาส ค่าจัดเก็บ ความเสี่ยงที่สินค้าจะเสื่อมสภาพ/ตกรุ่น/เสียหาย ฯลฯ สินค้าที่นาน ๆ ๆ ขายที ต้องบวกกำไรเยอะมากกว่าสินค้าที่ออกเร็ว สินค้าราคาสูง แต่ถ้าเสียหายง่าย อัตรากำไรก็ต้องสูงกว่าสินค้าทั่วไป และขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าครับ ถ้าเป็นสินค้าท้องตลาด เช่น สังกะสี กระเบื้อง ไม้อัด กระดาษอัด  ท่อประปา เหล่านี้ ก็ตั้งไว้ที่ประมาณ 10 % ครับ แต่ถ้าเป็นสินค้านานๆขายครั้ง หรือขายทีละน้อย เช่น อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง สีทาบ้าน เครื่องสุขภัณฑ์ บานประตูหน้าต่าง วงกบ  ก็ตั้งเพิ่มเป็น 20 % ครับ