การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

หากเราพูดถึงการทำธุรกิจในปัจจุบัน จะมีหลายวิธีในการทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดี ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากหุ้นส่วนทางธุรกิจถือเป็นบุคคลที่คอยสนับสนุนและเป็นคู่คิดทางธุรกิจของเรา เขามีส่วนสำคัญในการช่วยขยายธุรกิจไม่น้อยไปกว่าพนักงานในบริษัทของคุณ การเลือกสิ่งของตอบแทนนั้นต้องเป็นของที่ค่อนข้างพิเศษและไม่เหมือนกับสิ่งของที่ได้แจกจ่ายให้พนักงานทั่วไป

จากการพูดถึงข้างต้นเกี่ยวกับการมอบสิ่งของให้กับหุ้นส่วนนั้น ควรจะเลือกของพรีเมี่ยมให้กับบุคคลนั้น ไม่เพียงแต่แสดงถึงคำขอบคุณจากการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแต่ยังแสดงถึงความจริงใจที่มีต่อกันได้ ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เกิดแรงผลักดันภายในจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้ดีขึ้นได้ ผู้บริหารหลายๆคนมีเทคนิคการเลือกสิ่งของที่จะมอบให้หุ้นส่วนแต่ละคนที่แตกต่างกัน แต่การเลือกสิ่งของนั้นมีจุดประสงค์ที่เหมือนกันดังที่ได้กล่าวไว้ ดังนั้นการเลือกบริษัทผลิตของพรีเมี่ยมนั้นถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรคำนึงถึง ไม่เพียงแต่เลือกบริษัทเท่านั้นการเลือกชนิดของของพรีเมี่ยมให้เหมาะสมกับโอกาสในการให้นั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ในงานวันปีใหม่ ก็ควรที่จะเลือกของพรีเมี่ยมปีใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความขอบคุณจากใจอย่างแท้จริง เพราะการเลือกของพรีเมี่ยมที่ถูกต้องตามเทศกาลนั้นจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีในเรื่องของความใส่ใจในการมอบสิ่งของเพื่อแสดงความขอบคุณ

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นไม่เพียงแต่มอบของพรีเมี่ยมปีใหม่ในช่วงปีใหม่เท่านั้น คุณสามารถคำนึงถึงวันสำคัญในชีวิตของหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณที่เป็นโอกาสที่ดีที่จะมอบสิ่งของพรีเมี่ยมให้ เช่น งานวันเกิด หรือ งานแต่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้อยากให้ผู้บริหารคำนึงถึงสิ่งของพรีเมี่ยม และ โอกาสในการให้ที่เหมาะสม เพราะไม่เพียงแต่แค่ให้ของขวัญแล้วจบไป แต่ของพรีเมี่ยมชนิดนั้นจะทำให้ผู้รับรู้สึกพิเศษมากกว่าผู้อื่นนั่นเอง